Şirkət haqqında

Kredit şirkəti müştərilərin xüsusi tələblərinə cavab verən dinamik saxlama sistemləri, avtomatlaşdırılmış anbar sistemləri, həmçinin müştərilərin xüsusi tələblərinə cavab verən qeyri-standart anbar avadanlıqlarının saxlanmasını təmin etmək üçün mobil rəflərin, konstruksiyaların və avadanlıqların tam dəstlərinin istehsalçısıdır.

İstehsal prosesinin peşəkar və ixtisaslı kadrlar tərəfindən tam təmin edilməsi ilə yanaşı təchizatçılar ilə texnoloji və etibarlı əlaqələr mövcuddur.  İstehsal prosesi 9.000 m² sahəsi olan xüsusi qapalı istehsal müəssisələrində həyata keçirilir. Anbar texnologiyaları üçün tipik seriyalı konstruktiv hissələr və qruplar modul şəklində birləşdirilmiş hissələr  əsasında hazırlanır, orijinal formada hazırlanmış elementlər ilə tamamlanır və müştəri üçün texnoloji həllərə daxil edilir.

“KREDİT” şirkətinin məhsulları istehlakçıların ehtiyaclarından asılı olaraq təhlükəsizlik, keyfiyyət və texnoloji səviyyə baxımından ən sərt, eyni zamanda saxlama üçün ən mürəkkəb tələblərə cavab verir. Yeni məhsulların öz xüsusi istehsalı üçün ayrılmış investisiyalar və anbar avadanlıqlarının istehsal texnologiyalarına yeniliklərin və investisiyaların davamlı tətbiq edilməsi şirkətin daim üstünlüyünü təmin edir.

 • avtomatlaşdırılmış sənaye
 • metal lövhə
 • kağız
 • ərzaqların saxlanması
 • əczaçılıq şirkətləri
 • dondurucular
 • ekspeditorlar
 • maşınqayırma
 • polad emalı
 • arxiv

Mobilpal

MOBIPAL adlanan mobil rəflər şassi və paletlər üçün nəzərdə tutulan rəflərin birləşməsidir. Onlar döşəməyə bərkidilmiş relslər üzərində hərəkət edirlər. Hərəkət elektrik sürücü vasitəsilə təhlükəsiz formada həyata keçirilir. Hər bir idarəetmə sistemi avadanlığın vəziyyətinə və əməliyyatın təhlukəsizliyinə hər zaman nəzarət edir. Mobil rəflərin istifadəsi anbarın həcmini 100 faizə qədər artıra bilər. Bu rəflər minimum sahədə maksimum həcm tələb edən hər növ anbarlar üçün münasibdir. Bu sistemin üstünlüyü mövcud ərazidə saxlama qabiliyyətini genişləndirmək, yeni bir anbar sahəsi inşa etmək üçün investisiya xərclərinə və fəaliyyət xərclərinə qənaət edilməsidir.

Rəfin üstünlükləri:

 • Yeni depolama sahəsi yaradarkən investisiya xərclərinə qənaət etmək
 • Mövcud anbar ərazisində 50%-ə qədər sahəyə qənaət etmək
 • Mövcud anbar həcmini 100%-ə qədər artırmaq
 • Enerji tələb edən müəssisələrdə enerjiyə qənaət etmək, məs. Dondurucu anbarlar
 • Fəaliyyət xərclərinə qənaət etmək, aksessuar olaraq uzaqdan idarə etmə pultu
Mobikant

Mobil rəflərin bir növü olan MOBIKANT şassi və konsol rəflərdən ibarətdir. Onlar döşəmədə qurulmuş relslər üzərində hərəkət edirlər. Hərəkət elektrik sürücü tərəfindən həyata keçirilir. Hər bir idarəetmə sistemi avadanlığın vəziyyətinə və əməliyyatın təhlükəsizliyinə hər zaman nəzarət edir. Mobil rəflərin istifadəsi anbarın həcmini 100 faizə qədər artıra bilər. Bu rəflər  minimum sahədə maksimum həcm tələb edən hər növ anbarlar üçün münasibdir.  Bu sistemin üstünlüyü mövcud ərazidə saxlama qabiliyyətini genişləndirmək, yeni bir anbar sahəsi inşa etmək üçün investisiya xərclərinə və fəaliyyət xərclərinə qənaət etməkdir.

Rəfin üstünlükləri:

 • Yeni depolama sahəsi yaradarkən investisiya xərclərinə qənaət etmək
 • Mövcud anbar ərazisində 50%-ə qədər sahəyə qənaət etmək
 • Mövcud anbar həcmini 100%-ə qədər artırmaq
 • Fəaliyyət xərclərinə qənaət etmək
 • Əlavə aksessuar olaraq uzaqdan idarəetmə pultu

 

MS TOWER

MS TOWER şaquli saxlama sistemi lövhə materiallarının saxlanması üçün dizayn edilmişdir. İstəkdən asılı olaraq seçilmiş ərazi planı və hündürlüyü olan, möhkəm quruluşa malik qüllə fərdi yükləmə bölmələrinin şaquli vəziyyətdə saxlanması üçün hazırlanmışdır. Konteynerlər (yükləmə vahidləri) metal lövhələrin  standart göndəriş formatlarına və çəkilərinə uyğun ölçülmüş qaynaqlı konstruksiyalardır.

Qaldırıcı manipulyatorun bir hissəsi olan ekstraktor daşınan bölmənin qüllədə bir yerdən digərinə üfüqi yerdəyişmələrini həyata keçirir; qaldırıcı manipulyator yükləmə bölməsini üfüqi istiqamətdə bir yerdən digərinə hərəkət etdirir. Üfüqi hərəkətdə olan arabanın konstruksiyası materialın operator sahəsində konteynerin üzərinə qaldırılmasını təmin edir, bu da forkliftdən istifadə edərək bütün paketin manipulyasiyasına imkan yaradır.

Fərdi listlərin manipulyasiyası əsasən vakuum manipulyatoru və ya hər hansı bir maqnit tərəfindən həyata keçirilir. İki qat və çox qülləli sistem öndə, arxada və / və ya makina vəziyyətində (qüllənin dizaynından aslı olaraq) daha çox operatorun işçi ərazisi ilə təchiz oluna bilər.

Bizim təklif və həll metodlarımız haqqında daha çox bilmək istərdinizmi?
İstəyiniz uğurla qeydə alındı